Gerrit Hens

 • Vestigingseenheid
  • Kinecoach VVZRL
  • Fraikinstraat 36 bus 102
  • 2200 Herentals
  • 014/308.300
  • ondernemingsnummer: 0675.741.095
 • Beroepsvereniging: NA
 • Beroepsaansprakelijkheid
  • AMMA assurances
  • Kunstlaan 39/1
  • 1040 Brussel
  • 02 209 02 00
 • Ondernemingsnummer: 0537.722.567
 • Riziv: gedeconventioneerd  (5-41143-20-527)
 • Diploma’s ter beschikking in de praktijk (vestigingseenheid)
 • Maatschappelijke zetel Eenmanszaak ” Gerrit Hens” Paterstraat 10 2560 Nijlen
 • Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie – Pelikaanstraat 4, 2018 Antwerpen
 • In overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 december 1992, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens