Kevin Kuppens

 • Titel: Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 • Vestigingseenheid
  • Kinecoach VVZRL
  • Fraikinstraat 36 bus 102
  • 2200 Herentals
  • 014/308.300
  • kevin@kinecoach.be
  • ondernemingsnummer: 0675.741.095
 • Beroepsvereniging: NA
 • Beroepsaansprakelijkheid
  • AXA Belgium NV
  • Vorstlaan 25
  • 1070 Brussel
  • 02 678 61 11
 • Riziv – Conventiestatus: gedeconventioneerd  (5-35121-28-522)
 • Diploma’s ter beschikking in de praktijk (vestigingseenheid)
 • Maatschappelijke zetel Eenmanszaak ” Kevin Kuppens” = vestigingseenheid
 • Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie – Pelikaanstraat 4, 2018 Antwerpen
 • In overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 december 1992, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens